Visstand Verbetering Maas zoekt een nieuwe voorzitter
en ook nieuwe bestuursleden zijn welkom.

 Profielschets  op vrijwillige basis:
Affiniteit met de hengelsport
Veel vrije tijd
Communicatief sterk

Bij voorkeur woonachtig in Maastricht of omgeving

 Ben je geïnteresseerd?  Neem dan contact op met: secretaris@visstandverbetering-maas.nl
 

 

                                                        

                                     Algemene Leden Vergadering
                                           
vrijdag 20 april 2018
                                             aanvang 19.30 uur
                                 Trefcentrum Edisonstraat 4  W.V.V.
                                            zaal open 19.00 uur 
                                     
toegang op vertoon vispas VVM 2018.

                                   
                                                                                                  ********************
 
 

            Veel telefoontjes en vragen over gesloten tijd.

            Gesloten tijd vissen.
            Snoek: van 1 maart tot aan de laatste zaterdag van mei (IJsselmeer: tot en met 30 juni).
            Barbeel, kopvoorn en winde van 1 april tot en met 31 mei.
            Snoekbaars en baars*: van 1 april tot aan de laatste zaterdag van mei (IJsselmeer: tot en met 31 mei)**.
            Beekforel: van 1 oktober tot en met 31 maart.
            Elft, fint, kwabaal, meerval, serpeling, sneep, zeeforel, zalm, zeeprik en vlagzalm: het hele jaar.
            Rivierprik: van 1 november tot en met 31 januari en van 1 maart tot en met 30 april.
           
bron svn

             Voor VVM wateren geldt vanaf 1 jan. 2017.
  
          Verbod op gebruik van leefnet en/of bewaarzak
.
            
Alle gevangen vis moeten onmiddellijk in het zelfde water worden terug gezet.

   
         Vangen en terugzetten     >>>>> Verbod  leefnet of bewaarzak
             Catch and release            >>>>> No keepnet or storage bag
             Fangen und freilassen     >>>>> Verbot  fischkescher und Aufbewahrungstasche
             Pêche avec remise          >>>>> Interdiction bourriche et Sac de rangement
             Złapać i wypuścić             >>>>> Zakaz  siatki i pojemniki
   
            
bron bestuur VVM

                                                                                ********************

       

          

 

 

 

 

                                                               ********************

     Na vele klachten van de bewoners van de woonarken Zuid Willemsvaart betreffende geluidsoverlast, nachtbraken en rotzooi achterlaten
     op de visplekken door nachtvissers bij de Politie en andere  instanties heeft het bestuur van
VVM in overleg met deze instanties moeten
     besluiten dit water per 1 januari 2018 aan het nachtvissen te onttrekken.

     Het betreft:
     Jaagpad West vanaf sluis 19 tot 50 meter achter de laatste woonark.
     Vanaf daar richting België is nachtvissen hele jaar  toegestaan.

     Jaagpad Oost vanaf sluis 19, de hele JOJO haven, het sluizen complex en het terrein van roeivereniging Saurus.
     Na het terrein van Saurus , richting België, is nachtvissen het hele jaar toegestaan.

       het bestuur VVM

                                                     

                                                             
  

  
 


                                                       


                                                                                                           ********************

  Na aanleiding van vragen.
   Voor VVM wateren geldt vanaf 1 jan. 2017.
  
Verbod op gebruik van leefnet en/of bewaarzak
.
  
Alle gevangen vis moeten onmiddellijk in het zelfde water worden terug gezet.

   
Vangen en terugzetten     >>>>> Verbod  leefnet of bewaarzak
    Catch and release            >>>>> No keepnet or storage bag
    Fangen und freilassen     >>>>> Verbot  fischkescher und Aufbewahrungstasche
    Pêche avec remise          >>>>> Interdiction bourriche et Sac de rangement
    Złapać i wypuścić             >>>>> Zakaz  siatki i pojemniki
   
   
bron bestuur VVM


                                                           *
*******************        


     bijgewerkt op: 14-04-18

 

       

     LAATSTE NIEUWS,

                                                             ******************
 
Snoeien Geusselt klaar.
  
Na het opschonen 2017 van de vijvers is er veel overleg geweest tussen onze contact persoon Berry en de Gemeente over
    het opschonen van de oevers Geusselt en het snoeien van de bomen. Nadat het probleem over de kosten tussen Avenue2
    en Gemeente Maastricht waren opgelost werden oevers opgeschoond en rietkragen gedeeltelijk verwijderd zodat er visstek-
    ken werden gecreëerd. Aan de afgebroken takken werd niets gedaan omdat er sprake was van komend groot onderhoud aan
    de bomen. Nadat er door de storm weer een zware tak was afgebroken trok onze contact persoon wederom aan de bel en wel
    met de mededeling
over de veiligheid van de vissers die in het geding kwamen.
  
Hierna ging het snel en werden de bomen gesnoeid cq. geknot.
    

       
foto's©Berry  Offermans
        
 Bij bezoek afgelopen 9 feb. waren de werkzaamheden klaar. Alleen moest het gesnoeid hout nog geruimd worden.
   
wm
                                             
                                                              ******************

      
 

  Regelgeving voor de nieuwe vijver Itteren:

           Toegestaan:
           Vissen met vispasVVM + lijst VVM wateren.
           Vissen van 1 uur voor zonsopgang
           tot 1 uur na zonsondergang.


          Niet toegestaan:
          Verboden zich op of in het water te bevinden.
          Verboden voor auto’s buiten de parking
          Verbod vissen met derde hengel
          Geen nachtvissen,
          Verder zijn alle regels die gelden voor de VVM wateren
          van toepassing.

                het bestuur VVM

             ©Berry Offermans    ©Berry Offermans

 

                                                                                                                      

                       

                 Fout op het nieuwe bord met de regelgeving                                                   Waterpeil redelijk hoog    
                 Er is een nieuw bord bestelt.
 


  
  De grenscorrectie ten zuiden van Maastricht treedt per 1 jan 2018  in werking.

     Dat betekent dat:
    *
De grens gelegen tussen de grenspalen 45 en 49 zal voortaan het midden van de bedding van de Maas volgen.
    *De Belgische territoriale gebieden die aan de Nederlandse zijde van de nieuwe grens komen te liggen, worden overgedragen aan Nederland.
    *De Nederlandse territoriale gebieden die aan de Belgische zijde van de nieuwe grens komen te liggen, worden overgedragen aan België.

     Voor sportvissers met de juiste visdocumenten ( dit is de VISpas 2018 met de Verenigingslijst van Viswateren VVM 2018 /
     Gezamenlijke Lijst van Viswateren 2015-2018)
betekent dit het volgende:
     *
Er mag niet gevist worden aan de Belgische westzijde van de Maas en oever tussen de grenspalen 45 en 49!
      *Wel mag er met de juiste visdocumenten gevist worden aan de Nederlandse oostzijde van de Maas en oever tussen de grenspalen 45 en 49,
        met in achthouding van alle verdere regels en bepalingen uit de visdocumenten die van toepassing zijn op de Maas en oevers ten zuiden van Maastricht.
      
het bestuur

                                                                                                                                           

   Bericht grens correctie Margraten/ Eijsden   
    
Grensbeschrijving wijziging grensbeloop provincie Limburg en grensbeloop gemeenten Maastricht en Eijsden-Margraten

 


                                                                
*******************
   
Visuitzet visvijver Itteren.
  
    
   
     Maandag (11-12-17) werden de nog te leveren 400 kg brasem uitgezet in de visvijver te Itteren. door de langdurige regenval was het een modderbad.
     waardoor er aan de laarzen kilo's modder bleef plakken. Een voordeel
wij konden niet omvallen.  Na de vis uitgezet te hebben bleek dat
     de jeep van kweker Anton muurvast zat in de modder. Via telefoontje met Matth kwam agrariër Limpens ons te hulp met zijn tractor waarvoor
    dank en konden wij verkleumd richting huiswaarts.

  


                                                                                     
*******************

     Eindelijk maatregelen aalscholvers??? 
   
CDA Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik pleit voor verruiming van de mogelijkheden om    maatregelen te nemen tegen overlast van aalscholvers.
     Zij is van mening dat de aalscholver in Europa niet meer zeldzaam is en veel schade veroorzaakt onder kwetsbare visbestanden. Daarom wil ze verruiming
     van maatregelen tegen overlast van de aalscholver.

     Lees meer: http://www.sportvisserijnederland.nl/actueel/nieuws/20166/amendement-verruiming-maatregelen-aalscholveroverlast.html                   
                                 


                                                                                          *******************

 
                                         
 
 Opening Recreatievijver Itteren medio September 2017.
 
Bij het overleg dd. 14-6-17 werd de streefdatum van opening gesteld op medio september 2017.
    Gc is naarstig op zoek naar een aannemer die de werkzaamheden, parkeerplaats ,bestrating, aanplanting en nog aan te leggen paden ,
    direct kan uitvoeren.

  
©foto’s Berry Offermans
  
wm
                                                      
                                                               *******************
   
   

   Werkzaamheden bergbezinkbassin op de grote parking Stadionplein
      Realisatie bouwkuip
      Het bergbezinkbassin bij het Geusselt stadion meet straks 80x12 meter en wordt circa 4,5 meter diep. Maar liefst 1600 kuub water – oftewel 1.600.000 liter water –
      kan in het toekomstige    bergbezinkbassin worden opgeslagen. 

      Maandag 19 juni starten we met de feitelijke werkzaamheden.

      Natte bouwkuip
      Uiteindelijk graven we de grond tot op 5 meter diepte weg. Dat is ruim onder grondwaterniveau waardoor een natte bouwkuip ontstaat. Voor de vloer van het
      bergbezinkbassin maken we dan ook gebruik van onderwaterbeton. Zodra de vloer is uitgehard pompen
      we het grondwater weg en gaan we verder met de bouw van wanden, pompkelder en – tot slot – het dak.

      Afronding: begin 2018

      De bouw van het bergbezinkbassin neemt zo’n driekwart jaar tijd in beslag. Begin 2018 ronden we de bouw af en vullen we het dak aan met grond. Bovengronds richten
      we opnieuw parkeer plaatsen in. Van de bergbezinkbassin blijven alleen de putdeksels zichtbaar.

        bron A2

 

                                                                ********************

 

    Nationale Hengelsportdag 2017

                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                     ©foto's Berry Offermans

 

    Op zaterdag 27 mei 2017 stonden wij , Hub , Nico , Carlo IVN en Berry klaar om de vissertjes te ontvangen tijdens de NAT. HENGELSPORT DAG op en
   aan de westzijde oude Geusselt vijver.
   Helaas was het wachten en wachten. Gelukkig waren er koude drankjes want de zon was zeer warm en de temperatuur liep op tot ±29°.
   En warempel terwijl wij al dachten aan opruimen kwam er tegen 11.00 uur een groepje met een vissertje in dop, Jayden.
   Jayden wilde eerst graag beestjes vangen met IVN gids Carlo
   De bijbehorende begeleiders vroegen allerlei inlichtingen over regels en viswater welke door de aanwezige bestuursleden werden beantwoord.
   Nadat Jayden de vangst , insecten en waterdiertjes, had bekeken wilde hij graag vissen.
   Het was erg warm en hij ving niets. Hij vroeg of er nogmaals op insecten en waterdiertjes gejaagd kon worden welk verzoek Carlo van het IVN
   natuurlijk inwilligde.
   Na afscheid van Jayden en zijn begeleiders namen wij ook afscheid van IVN gids Carlo met een kleine attentie voor s'avonds bij de Barbecue.
   Doordat , na alle moeite gedaan door de educatieve commissie, de belangstelling de laatste jaren praktisch nul is, is besloten te stoppen met NHD.
   Zou er volgend jaar toch veel belangstelling blijken voor de NHD door aanvragen/aanmeldingen zullen wij ons standpunt in deze wijzigen.

   ut schrijverke
  
  

  
 
 

                                                                      *******************

 

 
 
H.S.V. Visstand Verbetering Maas.
   Het is nu officieel . Nog maar 1 hengelsport vereniging.
   De hengelsport verenigingen "De Geusselt" en "de geduldige soppers" zijn opgeheven.
  
het bestuur
   
   
                                                                      *******************

 

 
 
Baggerwerkzaamheden Bosscherveld hervat
   
De dekgrond is tot aan de kiezellaag weg gegraven. Het grindpakket zal nu door  de baggermolen "Friesland" worden weg
    gegraven.


    
foto ©Berry Offermans
 

                                                                           *******************
 
Recreatievijver Itteren
 
Het graafwerk en grondverzet aan de recreatievijver Itteren naderen het einde. Het afwerken zal nog duren tot het voorjaar 2017 ook afhankelijk van het weer. 
    
 
     visstekken in aanleg                              overzicht                                               eiland en paaigebied                              werkbezoek             
foto's©Berry Offermans

 

                                                                              *******************
 
Het dikke boekje, landelijke lijst viswateren wordt niet meer automatisch meegezonden.
 


                                                                             
*******************
 

                                                                                *******************

  

   Slecht nieuws Wkc Borgharen

   Visstand verbetering Maas ,S.V.L. en S.V.N. hebben het hoger beroep inzake Wkc Borgharen verloren.
     
Vz.

    
Google naar :uitspraak hoger beroep WKC Borgharen.
     


                                                                                *******************

                           
  
Opschoonacties vijver en beken.
   
Randwieck.
    
Hier waren 2 dagen nodig om alles te maaien. De vijver was helemaal dicht gegroeid even als de beek.
    
Er werden een tiental vissen terug gezet te weten snoekje ,baarsjes en voorntjes en rietvoorntjes
     Fiets of scooter onderdelen werden deze keer gelukkig niet gevonden . Het enige waren 2 pallets. Chapeau.
    

  
                                                                                                                                                                                                                                                          foto©Berry Offermans
  
Zuid Willemsvaart.
 
 
Hier werd gemaaid vanaf sluis 19 tot ter hoogte van de Jojo haven om te voorkomen dat er problemen kwamen met vast gelopen schroeven.
  
foto©Berry Offermans
  
  
De Bassin
   
Deze werd voor het eerst gemaaid en zo te zien nodig ook. Er werd om 06.00 uur begonnen daar wij later geen plek kregen
      om in te rijden i.v.m. geparkeerde busjes van werknemers die in de filmfabriek werkzaam waren. In de pauzes was er veel belangstelling
      van de werknemers bij de filmfabriek.
    
 foto©Berry Offermans

 
De Lage Fronten (knekele baai)
 
Eerst moesten eerst enkele bomen opgeruimd worden die door bevers en wind waren omgevallen om toegang te krijgen tot de oude "besing".
  
foto©Berry Offermans
 
Ook hier werd geen enkele vis geschept net als in de Bassin. De maaiboot kon zijn rondjes maken en wij , Willem (maaikraan) en Berry (vrijwilliger VVM),
   op naar de kleine Geusselt voor een snelle opknapbeurt Kleine Geusselt.
   Hier zette Berry een 10 tal jonge snoekjes , wat voorntjes en rietvoorntjes,
baarsjes terug in het water.
   Er zat tot zijn grote verbazing ook een snoekbaarsje van ± 6 cm. tussen.
  
11.15 uur terug naar de Lage Fronten.
 
Hier bij het "knooke huisje" werd wat drijvend vuil ( natuurlijk een leeg kluisje) uit het water gevist dat na een telefoontje aan de Gemeente even later werd afgevoerd.
   Ook hier was een welige groei van waterpest.
    
foto©Berry Offermans
    


  Grote Dousberg, kleine Dousberg. dag 8

   Hier werd heel wat riet gemaaid en er werd rekening gehouden met zowel de vogels als met de vissers .
   Dit is de enigste plek van deze jaarlijkse opschoning waar een aantel fiets en scooter onderdelen in het water lagen. Dit moet en kan beter. Hier moest ik 8 karpers ,
   geschat 5 tot 6 kg. terug zetten in de vijver.
   Bij de kleine Dousberg werd de voorzijde flink gekortwiekt zodat deze vanaf de weg goed zichtbaar is.
   
foto©Berry Offermans
   Het is wel spijtig , nee schandalig, dat vandalen de mindervalide steiger half gesloopt hebben.
  
foto©Berry Offermans

   Na acht dagen zat tegen half 4  de jaarlijkse maai en opschoon beurt er weer op. Berry nam afscheid van de ploeg van der Ven uit Someren en hopelijk tot volgend jaar.

   Berry


                                                                              
********************
  

    
 
Tig duizend jong broed in de Marina Haven jachthaven.
  
Bij een controle viswater trof ik veel jonge vis aan.
                
  
Opmerking aanwezige visser: Als deze allemaal groeien zullen ze verticaal moeten gaan zwemmen.
  

********************


 
                                                                                        

  
 
Het schiereiland in de Maas bij Eijsden wordt per 1 januari 2016 Nederlands.
     Komende donderdag 23 juni worden de bijbehorende documenten in het stadhuis van Visé ondertekend.
    Ingekomen bericht: Deze documenten moeten ook ondertekend worden door de koningen uit beide landen en dit lukt niet voor 1 januari 2017.
    Worden de documenten na 1 januari 2017 getekend gaat het overdracht besluit pas in op 1 januari 2018.
   
de wm
   


                                                                                                               
********************

     Op afgelopen A.L.V. 22-4-2016 is door alle aanwezige leden besloten het gebruik cq. bewaren van vis in leefnetten 
   of bewaarzak te verbieden met ingang van 1 januari 2017.


                                            
                ********************                                 
 

 

    Na aanleiding van vragen:

    De landelijke nachtvergunning(sticker maan) en de landelijke 3de hengelvergunning(sticker 3) verkrijgbaar via S.V.N. zijn
    niet geldig voor de V.V.M. wateren.
Hier blijft de oude regeling van kracht :Nachtvissen toegestaan in juni - juli - aug.
     (zie website VVM vergunning/verenigingslijst viswateren 2013)

    
 meer info:
vvm.vispas@gmail.com

      Het stoppen van de automatische incasso vispas moet men zelf regelen via de site van  Sportvisserij Nederland en bij uw eigen bank.


********************

  

  Visuitzet Geusselt en Geusselt parkvijver 4-12-2015.
 
 Op deze vrijdag werden in de Geusseltvijver en in de Geusseltparkvijver vissen uitgezet.

      foto©BerryOffermans
 
te weten in de Geusseltvijver: 300 kg. voorn(ruts)maat 15+, rietvoorn(reetruts)maat 15+ en 200 kg. windes maat 20+. 
 
zie:images\visuitzet geusselt041215.avi

  en in de Geusselt parkvijver :  100 kg voorn ,100 kg rietvoorn en 150 kg windes.
 


                                                                                    ********************

    Visuitzet stadsparkvijver 04-12-2015.
 
          de caminon van Aquafarm                            150kg rutse
(voorn) en 100kg reetrutse(rietvoorn)                 de vèssesjievel (uitzetglijbaan)                     

  foto's©Berry Offermans
             
handwerk                                  50kg gemengde karper                                       de laatste vis
  uitzet Geusselt volgt.

********************


 
In het kader van onderhoud/visuitzet Maastrichtse wateren werd vandaag de eerste partij vis uitgezet in de Pieterplas.
 
 
     
100 kg. rietvoorn( reetrutse)                                        100 kg. zeelt(louw)                                                 500 kg. blankvoorn(rutse)                                200 kg. karper gemengd. (kerrep)        

   
          
Ruud in aktie                                                         laat ze maar komen                                                         de glijbaan                                                   enkele toeschouwers.   foto's©Berry Offermans
   
Uitzet Geusselt ,Geusselt parkvijver en stadsvijver binnenkort.
  
de wm.

                                                                                 ********************        

   Aanleg recreatievijver Itteren begonnen.

  Afgelopen week zijn wij Hub en Berry wezen kijken naar de aanleg van de nieuwe recreatievijver te Itteren. Het was een hele wandeling door het
   braakliggend terrein om op legale wijze er te komen. Men is nu de dekgrond aan het verwijderen. Deze wordt op andere plaatsen herbruikt om
   eerder afgegraven dekgrond aan te vullen. Onze eerste indruk was " groot " .
  
  
                                                                                                                                                                                                        
  foto's©Berry

 

********************


 

  Vissen in de nevengeul bij het gouvernement??
  Nu dit gedeelte is opengesteld en het hekwerk is verdwenen, mag er gevist worden.
 
Er bereiken ons veel vragen of men mag vissen in de pas gegraafde nevengeul bij het Gouvernement in Maastricht.
   In de toekomst mag men er vissen met de vispas maar zolang de werkzaamheden bezig zijn is het verboden te vissen.
   Dus even afwachten tot de werkzaamheden klaar zijn. Wij zullen u op onze de site hierover informeren.
  
wm

********************

     De pvc-buizen zijn aangebracht in de tijdelijke dam van de vijvers in het Geusselt park.
   Het water kan nu geleidelijk overlopen.
   Mocht het water wegzakken, dan kunnen we de buizen dicht zetten (er zitten stoppen op).
   Als na een bepaalde tijd blijkt dat het waterpeil voldoende hoog blijft, dan kunnen we toewerken naar de volgende stap: het weghalen van de dam
   en  het voltooien van de vijver.

     bron projectmanagement  |  Gemeente Maastricht


********************


 
In overleg met gemeente is de grondwaterpomp bij de kleine Geusselt vijver voorlopig aangezet. In het dammetje is een kleine doorvoer gerealiseerd zodat er
  langzaam water van de kleine vijver naar de grote Geusselt vijver kan stromen

   

  Ook wat betreft de afwerking zijn er afspraken gemaakt voor het weghalen van de slib( nieuw gedeelte) en het uitdiepen aan de andere kant van het dammetje. Als alles goed gaat gebeurt dit
  september / oktober. 2015. Ook zal dan in het noordelijk gedeelte grote Geusselt de dieptes worden aangepast en op enkele andere plekken worden aanpassingen gedaan. Hub en Berry zijn herhaaldelijk
  aanwezig bij de Geusselt en houden alles nauwlettend in het oog.
  
 
Berry contactpersoon

 

********************

   

  
Waarom basalt stortingen in de Maas centrum Maastricht ?

   De basaltblokken zijn gestort om de funderingen van de pijlers van de Wilhelminabrug te verstevigen omdat bij de funderingen van de pijlers bij
   hoogwater uitspoeling kan plaatsvinden.

   info:R.W.S

********************

  Nieuw pad rond oude Geusseltvijver.
  
Vandaag 12/5 mei is het nieuwe pad rond de oude Geusseltvijver open gesteld. Het ziet er prachtig uit en er is nu een aansluiting met de mindervalide
   steiger zodat rolstoelers er nu gebruik van kunnen maken. Tevens is er verderop een gazon gecreëerd  met kiezelpaden om het water te bereiken.
   Houdt er rekening mee dat het net is ingezaaid en dus gebruik voorlopig de paden.
   
  
   Later zal er nog een grindlaag worden aangebracht.                                                                                                            
 foto's © Berry
  

************************   

  

    VISplanner rechtsgeldig

    Let op: vanaf 1 januari 2015 is ook de VISplanner – in combinatie met de VISpas – wettelijk geldig als toestemming om in de wateren die in 
    de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren staan, te mogen vissen. Het ‘dikke boekje’ hoeft dus niet meer mee naar de waterkant. 
    Met de digitale lijst van    viswateren wordt het gebruiksgemak voor de sportvisser sterk vergroot, kun je beter op kaart zien waar je mag vissen, en  
    worden tegelijkertijd kosten bespaard en het milieu gespaard.( zie:Visplanner)


 
********************

  

       
   Uitbreiding Geusselt Noord.
  
Het noordelijk deel van de Geusseltvijver is een stuk verlengd richting de Severentunnel. Ook heeft men er aan de diepte gewerkt. Dit wordt door nog
    door de visstand beheercommissie nagemeten zodat er geen misverstanden ontstaan over de dieptes van dit gedeelte. De contouren van de oevers zijn
    nu goed zichtbaar zodat men zich een beeld kan vormen hoe het er na beplanting komt uit te zien.

   

                                                                       
    Er zaten zowel zwanen , eenden,ganzen en een zeer grote schildpad in de vijver.

                                                                                                    ********************


 
 
Eergisteren zou begonnen zijn met het uitgraven /verlengen van het noordelijk gedeelte bij de tunnel. Door de slechte bereikbaarheid van dit gebied is dit
   uitgesteld. Er kan pas begonnen worden
als de fundering van de achtergelegen snelweg A2 aangebracht is. 
   Ook over de "BLUBBER " in de kleine vijver is nog overleg gaande waar deze naar toe wordt gebracht.
  
bron A2

 ********************

 

  Kleine Geusselt op de schop.

  

  
  
                   
  
foto,s © Berry Offermans
                                                                              ******************** 
 

    Nieuwe boetebedragen 2015 Hengelsport (zie vispas)

 ********************   

   VISplanner rechtsgeldig

    Vanaf 1 januari 2015 is de VISplanner – in combinatie met de VISpas – wettelijk geldig als toestemming om in de wateren die in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren staan te mogen 
    vissen. Het ‘dikke boekje’ hoeft dus niet meer mee naar de waterkant.
   
Voor sportvissers die geen smartphone hebben, blijft het boekje 'Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren' bestaan.
   
bron SVN

 

                                                                              ********************   

   Problemen met de vispas? Bel de VISPASLIJN 0306058490.

 

******************** 

    Noordelijk deel A2 Geusseltvijver

    Aansluitend op de werkzaamheden aan de Kleine Geusseltvijver zullen wij bij het noordelijk deel van de A2 Geusseltvijver het talud gaan afwerken in de definitieve vorm (verbreden en verlengen richting  
   Severenstraat en uitdiepen tot gewenste diepte).
   bron A2

********************

  Afvissen kleine Geusselt

  Op woensdag 28 jan. wordt de kleine Geusselt vijver afgevist dit i.v.m. de  verplaatsing van de oostelijke oever.
  
bron A2

   

 

   ********************

 

   Eindelijk hij komt, De mindervalidesteiger aan de Geusselt

    Vanaf aanstaande maandag 26 jan. start onze onderaannemer met de aanleg van de mindervalidesteiger bij de A2 Geusseltvijver. Verwachting is dat de werkzaamheden 1,5 week zullen duren.         
   Hopelijk stuurt het weer de planning niet in de war. De mindervalidesteiger valt binnen het gebied welke wij opengesteld hebben voor de visserij aan de westzijde van de vijver. Hierdoor kan na   
   afronding van deze werkzaamheden de steiger gebruikt worden door de vissers.

    bron A2

********************

                                                 

   MeeVIStoestemming

   De MeeVIStoestemming wordt half februari 2015 gelanceerd.

   De Meevistoestemming is een schriftelijke toestemming voor één persoon om één dag gratis mee te mogen vissen met een VISpashouder in een water in de Gezamenlijke Lijst van
   Nederlandse Viswateren
. VISpashouders kunnen dus een visdag cadeau doen aan iemand. Anderzijds geeft het mensen die geïnteresseerd zijn niet meteen een verplichting om een
   VISpas aan te schaffen en lid te worden van een vereniging.
   DeMeevistoestemming is alleen geldig als gevist wordt samen met de VISpashouder, onder dezelfde voorwaarden, behalve dat de door de introducé gevangen vis moet worden teruggezet.
   De Meevistoestemming is alleen overdag geldig (1 uur voor zonsopkomst tot 2 uur na zonsondergang) en voor maximaal 2 hengels.

   Meer informatie en de mogelijkheid om online te bestellen volgt in februari.

   bron SVN

                            

 

                                                                             ********************
                                                                             

    
  

   
 


 
Verkleuring water Geusseltvijver, 
 

  Goedemiddag heer Offermans,

 

  Hierbij willen wij u als aanspreekpunt van de visvereniging op de hoogte brengen van de verkleuring van de Geusselt Vijver nabij de inrit bouwweg Severentunnel. De grondwaterbemaling welke uitgevoerd  
  wordt om het verlengen van de Severentunnel mogelijk te maken is in volle gang. Er wordt daarom ook water op de vijver geloosd nabij de inrit bouwweg Severentunnel. Tevens wordt er nu gesloopt,
  gegraven en een grondverbetering uitgevoerd. Doordat er hier trillingen plaatsvinden en roering in de grond krijgt het grondwater een bepaalde verkleuring. De verkleuring komt doordat er hele fijne
  gronddeeltjes het opgepompte water een verkleuring geven en in de vijver komt. De grond en ook het grondwater van de Severentunnel is schoon (vrij van verontreinigingen) dit heeft dan ook geen negatief     
   
  effect op de flora en fauna. Tevens heb ik afgelopen weken bijna dagelijks de Geusselt vijver geschouwd en gezien dat de verkleuring na circa 25 meter alweer hard minder wordt. De verwachting is dat de
  verkleuring minder zal worden als de werkvloer is aangebracht, deze staat voor week 42/43 op de planning.

  bron A2

    

********************

   Troep aan de Geusselt

   Bij bemonstering werd bemonsteraar aangesproken over achtergelaten troep aan de Geusselt west. Zoals te zien is op de foto's is het afval van vissers.
 
       

  Dringend verzoek:Ruim a.u.b. uw rommel op zodat het vissen aan deze zijde mogelijk blijft.

 

  Ook werd de steiger weer gerepareerd zodat mindervalide er weer veilig gebruik van kunnen maken. Het bestuur is hierover aangesproken door zowel Gemeente en Handhaving.
                                                                                       
 foto's Berry                  

                                                                                                     *****************
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   Heren Vissers aan de Pieterplas opgelet!!!
   Van:
Maastricht Marina [mailto:maastrichtmarina@gmail.com]
   Verzonden: woensdag 23 juli 2014 8:55
   Aan: secretaris@visstandverbetering-maas.nl
   Onderwerp: Re: Nieuwe eigenaar Pietersplas

 

   Geachte heer / mevrouw,

   Binnenkort hebben we overleg over een eventuele nieuwe overeenkomst voor het vissen in de Pietersplas. Ik wil u er nu op attent maken dat onze gasten geluidshinder ondervinden van vissers die  
  aan de Pietersplas
vanaf 6 uur 's morgens zitten te vissen.
 
Bij deze het dringende verzoek uw leden te informeren dat dit voor de jachthaven en voor ondergetekende als eigenaar, niet acceptabel is.

   Met vriendelijke groet,

  Eric van Nieuwenhoven
  (nieuwe eigenaar)
  Maastricht Marina
 

 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 

 

 


 

 

 
 

 Laatste Nieuws.
 
Langzaam maar zeker vullen de Parkvijver en de Olympiavijver zich.
 
 
doorvoer                                                                                                                 waterstand                                                                 doorvoer Olympiaweg
 
   invoer Ol.vijver                                                                 waterstand                                                       waterstand                                                       foto's Berry Offermans

 Opschonen vijvers en beken.
 
In week 30 en 31 werden de vijvers en beken opgeschoond. Onze vrijwilliger was er bij.
   Na de maaiploeg uit Someren te hebben opgewacht in Randwiek blijken hier de oevers te drassig voor de zware maaimachine van 16 ton. Even bellen voor het openstellen van de Lage Fronten en op naar
   het welbekende ”knookehuiske” waar volgens de VVM vrijwilliger geen problemen met de oevers zijn.
 
  Vandalen waren bang dat de schoonmaakploeg nergens kon eten en zorgden voor een picknicktafel.
 
  Een tiental muurhagedissen keken toe wie die rustverstoorders ,in de brandende zon, waren.

  Op naar de Dousberg
 
 
  De kleine Dousbergvijver was helemaal dicht gegroeid. Nu ziet men weer water als men langs rijdt. Hier werden een aantal karpertjes terug gezet.
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
foto's Berry
  Ook hier werden een gr. karper en een tiental ander visjes terug gezet. Ook werd hier een winkelwagen en een brommerframe opgevist. Nadat de vrijwilliger gebeld had werden deze meteen opgehaald door
  de Gemeente.
  Later in Randwiek werd flink gesnoeid en kregen wij veel belangstelling van de plaatselijke bewoners. Zij vroegen ons wanneer ook eens de straatkant gemaaid werd. Hierop had Berry geen antwoord en zei
  zich in verbinding te stellen met de Gemeente. Hier werd een grote louw (zeelt) teruggezet en ook wat klein grut zoals rietvoorntjes.
  Toen naar de Geusselt. Terwijl de maaiboot op de kleine Geusselt rond voer werd aan de Stadionweg gesnoeid en tevens enkele nieuwe visplekken gecreëerd. Later aan de kl. Geusselt werden zeker een
  50tigtal snoekjes terug gezet. Ook 1 grote snoek, 1 zeelt en wat rietvoorntjes werden in het water teruggezet. Opvallend was dat er zeer weinig kreeftjes werden gevangen.
  Al met al viel de rotzooi in het water mee. Het lijkt dat controle en handhaving werkt.
 
 
Na 8 dagen in regen ,wind en hitte met de ploeg uit Sommeren te hebben samen gewerkt namen wij afscheid van elkaar. En hopelijk tot volgend jaar.
  Berry

 

 

    
 

                                                                          ********************
  Langzaam maar zeker vult het droogstaand gedeelte parkvijver en Olympia vijver zich.

 
 
 

                                                                                  ********************
  Laatste bericht Geusselt
   Vandaag zijn er doorvoerpijpen aangebracht naar het laatste gedeelte van de Parkvijver/Olympia vijver zodat deze gecontroleerd kunnen vollopen.

  
     
                                                                  
  
 


 
                                                                                              ********************
 
Kapotte hengelsportspullen en andere troep achtergelaten bij viswater Köbbesweg.
  Bij mijn maandelijkse ronde water bemonstering kwam ik van alles tegen aan de waterkant zowel van vissers en andere recreanten .
  Ziet u zo een dumping waarschuw dan bevoegde instanties. het is in het belang van ons allemaal!!!

 
   foto’s Berry Offermans
 
                                                                                                                                                                      
********************

 Oever begaanbaar bij meetschip Eijsden.
 

 
 ********************

                .  

 Opening westzijde Geusselt.
 
Vanaf vandaag16-5-2014 kan er weer gevist worden vanaf de westoever van de Geusseltvijver. Tegen 13.00 uur werd de west zijde vijver via het bruggetje officieel opengesteld door mensen van A2projekt
   in het bijzijn van onze webmaster. Aan de zuidzijde is een hekwerk geplaatst tot waar men mag komen.
   Het VVM bestuur wenst iedereen veel visplezier. Tevens vragen wij geen rotzooi achter te laten. Hou deze oever schoon en neem afval e.d. mee naar huis.
  
                                          
  

                                                                            *****************
 

 Grindgat Itteren niet meer toegankelijk!

 
Het Grensmaas Consortium Is rond het grindgat Itteren begonnen met het verwijderen van de dekgronden. Hierdoor is het niet meer toegankelijk voor bevissing.
 Bij de normale ingang is een dijk opgeworpen om te voorkomen dat men 5 tot 6 meter naar beneden valt. Let op deze helling is erg steil. Er blijft een dam rond het grindgat tot dat het in het najaar wordt    
 afgevist.
 

 

*****************
 
 

 

 Verbod op aassoorten hengel.

  Op grond van art. 6 van het "Reglement voor de binnenvisserij 1985" in combinatie met art. 61 van de "Uitvoeringsregeling visserij" geldt er van 1 april tot aan de laatste zaterdag van mei (voor het
  IJsselmeer tot en met 31 mei) een wettelijk verbod om in het Nederlandse binnenwater te vissen met een hengel met de volgende aassoorten:
  • een dood visje;
  • een stukje vis ( ongeacht hoe groot);
  • slachtproducten;
  • alle soorten kunstaas, met uitzondering van kunstvliegen kleiner dan 2,5 cm.
    bron SVN

 

 

 

 

 ********************
 

 Bemonstering Jeker 2013.

 

 Bij de bemonstering van de Jeker in september 2013 zijn de volgende 19 vissoorten aangetroffen:
 Paling ,baars ,blankvoorn, brasem, driedoornige stekelbaars, giebel, pos, barbeel, beekforel, bermpje ,elrits, kopvoorn, rivierdonderpad, riviergrondel, serpeling, sneep, winde en
 de exoten blauwband en marmergrondel.

 bron: adviesbureau ATKB

   
 

 

 

*******************


 
 
Vanaf vandaag 22-10-2013.

  Een nieuw meldpunt ”water” voor alle problemen oppervlaktewater Limburg zoals vissterfte, hoogwater en vervuiling in Maasbracht.  

  tel. 0800-0341

 

******************* 
Momenteel wordt er aan het laatste gedeelte van de parkvijver gewerkt.

 

                                                            
 

                                                                  *******************

 Voortgang parkvijver vordert gestaag.
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       foto Berry
 
     
  Weer is er een nieuw stuk parkvijver gegraven. Het waterpeil stijgt langzaam door grondwater en andere ondergrondse stromingen. Pas als het peil bijna gelijk is aan
  het niveau van de andere vijvers wordt in de dam (rechts) een kleine opening gemaakt  tot de waterstand gelijk is met de andere vijvers. Hierna wordt de dam helemaal
  verwijderd.

 
Wm 

 

             
                                                        *******************

 

  Opgelet!!!Nachtvissen en derde hengelvergunning. Opgelet!!!

  Het nachtvissen voor sportvissers wordt in principe vanaf 1 januari 2013 het hele jaar toegestaan.
  Het is aan de visrechthebbenden om dit te regelen.
  Let op!!!,
  ”Voor de wateren van V.V.M. blijft oude regeling van kracht’’ Let op!!!,
 
Nachtvissen toegestaan in juni - juli - aug. (zie VVM vergunning/verenigingslijst viswateren 2013)
  Er kan verbaliseerd worden.
  

 
Inlichtingen 3 de hengelvergunning
  Mevr. Hannie Breuers ledenadministratie
  tel.043 4073212

*******************

                    

  Hoera,alle cursisten (zie jeugdcommissie)

 

                                                                                                                                                                            ********************                                                                                                                                  

 Aangepaste visserijregels

  Per 1 oktober 2012 treedt eindelijk een aantal belangrijke wijzigingen in werking die de mogelijkheden voor sportvissers flink verruimen. Het gaat om wijzigingen in het 
  Reglement voor de binnenvisserij 1985 en in het Reglement minimummaten en gesloten tijden 1985. Met de publicatie in de Staatscourant op 28 september 2012, is de
  wijziging officieel. Een belangrijk resultaat van Sportvisserij Nederland.

  Worm
  De gesloten tijd voor de worm vervalt. Er mag straks het hele jaar door met de worm als aas gevist worden.

  Meerval
  De Europese meerval wordt uit de Flora- en faunawet gehaald en onder de werking van de Visserijwet 1963 gebracht. Dit betekent dat er actief op de meerval mag worden gevist. Om het bestand te
  beschermen, zal er wel het hele jaar rond een gesloten tijd (=terugzetplicht) gaan gelden. Iedere gevangen meerval moet dus nog steeds direct worden teruggezet.

  Nachtvissen
  Het nachtvissen voor sportvissers wordt in principe vanaf 1 januari 2013 het hele jaar toegestaan. Het is aan de visrechthebbenden om dit te regelen.
  Let op!!!
”Voor de wateren van V.V.M. blijft oude regeling van kracht’’
  Uitgezonderd zijn de natuurgebieden waar het nachtvissen nu ook al is verboden. Het nachtvissen zal voor VISpashouders via een landelijke Nachtvistoestemming worden geregeld.
  Deze is vanaf 1 januari te verkrijgen via de website van je federatie of Sportvisserij Nederland. Meer informatie hierover vind je in de nieuwe Aanvullingslijsten.
  Belangrijk om hierbij op te merken is dat het gebruik van een tentje of ander schuil- of kampeermiddel met deze wijziging niet wordt vrijgegeven. Dit is en blijft de bevoegdheid van de gemeente.

 Snoek
  De gesloten tijd (= terugzetplicht) voor snoek loopt nu van 1 maart t/m 30 juni. Deze gesloten tijd wordt ingekort tot de laatste zaterdag van mei. Hierdoor loopt de einddatum van de gesloten tijd voor
  snoek straks gelijk met de gesloten tijd voor het gebruik van slachtproducten, kunstaas, een stukje vis of dood visje. De overige nieuwe gesloten tijden en minimum maten vind je in de nieuwe
  Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren 2013-2015
  bron het Visblad

  aanvulling de webmaster

 

******************

  Visuitzet Eijsder Beemte:

        14-3-12  1500 kg blankvoorn + 250 g
       16-3-12  2000 kg karper +2,5 kg
       22-3-12   600 kg zeelt    ± 500 gr.
       22-3-12   600 kg kroeskarper
       600 kg ruisvoorn en 700 kg windes niet leverbaar door verwondingen aalscholvers misschien
       leverbaar in najaar 2012.